Medisch Centrum Magnolia is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0765149327
Telefoonnummer: 0765149327
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Historie

 

keurmerk_st_npa_nhgpa_rgb

Op 1 januari 2010 nam huisarts N. Baban de huisartspraktijk van drs. P.J.H.J. Claassens over, na waarneming vanaf augustus 2009 tot 1 januari 2010.

In de aanloop naar de overname van de huisartsenpraktijk, is een nieuwe praktijkruimte gezocht. Deze werd gevonden in de Magnoliastraat 75. Door de vestiging van de huisartsenpraktijk op deze plek is een belangrijke maatschappelijke voorziening in de wijk behouden.

De nieuwe praktijkruimte werd ingrijpend gerenoveerd en aangepast om het geschikt te maken als huisartsenpraktijk. Tot de verbouwing gereed was, mocht de praktijk vanuit het oude praktijkpand aan de Kwakkelhutstraat 57 gevoerd worden. Gedurende de winter en voorjaar 2010 werden de verbouwplannen concreet gemaakt. In mei 2010 werd het pand in gebruik genomen.

Door o.a. de verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn zijn er veel nieuwe taken bijgekomen. Daardoor groeide ook het aantal medewerkers en ontstond behoefte aan meer ruimte. In dit pand kwam, naast onze huisartsenpraktijk, ook verhuurbare ruimtes voor andere eerstelijnszorgverleners, een extra service om de drempel voor de patienten laag te houden. Na de verhuizing is direct gestart met het verbeteren van de kwaliteit van de patientenzorg en de organisatie van de praktijk.

Met ingang van juni 2010 is een praktijkondersteuner aangenomen om de ketenzorg Diabetes Mellitus op te starten en het huisartseninformatiesysteem op te schonen. Tevens is gestart met correcte verslaglegging in het HIS (Huisartsen Informatie Systeem), volgens de ADEPD methode (een Adequate dossiervorming met het Elektronisch Patientendossier)De spreekuurtijden in de agenda werd zodanig aangepast zodat de wachttijden verkort konden worden. Tevens werd een tweede huisarts aangenomen om ons team te versterken. Ook werd de interne overlegstructuur structureel ingepland en de overleggen genotuleerd.

In mei 2010 is er een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen met 4 lijnen en een keuze menu met een aparte spoedlijn, waardoor de bereikbaarheid van de praktijk sterk is verbeterd. Ook is hiermee een receptenlijn in gebruik genomen waar 24 uur per dag herhaalreceptuur ingesproken kan worden.

 

 

 

Inlogbutton MGN

 

 

 

 

Spoedgevallen

Bij levensbedreigende situaties 112 bellen!

Voor overige spoedgevallen

belt u, 076 5149327 Optie 1

Praktijkinformatie

Medisch Centrum Magnolia Huisartsenpraktijk Baban

Magnoliastraat 75

4814 CN Breda

Telefoon: 076 514 93 27

Fax: 076 5145505

Spoedlijn: 076 514 93 27 Optie 1

info@mcmagnolia.nl

www.mcmagnolia.nl