Medisch Centrum Magnolia is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0765149327
Telefoonnummer: 0765149327
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Klachtenformulier

keurmerk_st_npa_nhgpa_rgb

Ondanks ons streven naar een hoge kwaliteit van zorg en de zorgvuldigheid waarmee door ons wordt gewerkt, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken of een minder prettige ervaring heeft opgedaan gedurende een behandeling of begeleiding. Misschien heeft u zaken opgemerkt die voor verbetering vatbaar zijn.

Wij stellen het bijzonder op prijs als u deze ervaringen of opmerkingen met ons wilt bespreken. Wij kunnen dan samen met u zoeken naar een verbetering of oplossing.

Is uw onvrede, ook na een gesprek, van dien aard dat u een klacht wilt indienen, dan kan dat natuurlijk ook. Met uw onvrede of klachten kunt u het onderstaande doen:

 1. Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen

Of uw klacht nu betrekking heeft op een assistente, een praktijkondersteuner of de huisarts zelf, bespreekt u de klacht altijd eerst met de huisarts. Hij of zij is de medisch eindverantwoordelijke en stelt het juist op prijs als u de oorzaak van de klacht met hem of haar bespreekt. Samen probeert u dan het probleem op te lossen. Neemt u contact op met de praktijk om een afspraak te maken of vul een klachtenformulier in. Na ontvangst van het formulier maakt de praktijk met u een afspraak.

 2. Advies en bijstand door de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG)

Misschien vindt u het moeilijk de klacht bespreekbaar te maken en weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken. De afdeling Informatie- en klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) kan u informatie geven over uw rechten en plichten en kan u hierin verder adviseren. Zij kunnen u bovendien helpen met het schrijven van een brief of door mee te gaan naar een gesprek met een huisarts. Het IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en is onderdeel van Zorgbelang. In Zuid-Nederland zijn meerdere IKG's. Alle IKG's zijn telefonisch te bereiken via 0900 2437070 (0,10 cent per minuut) of via de website van Zorgbelang Nederland.

3. Indienen van de klacht bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel: 040-2122780
www.klachtenhuisarts.nl .

Na ontvangst van uw klacht neemt een medewerker klachtenopvang en klachtengemiddeling telefonisch contact met u op over de te volgen procedure.

Voornaam:
Achternaam*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email*:
Uw klacht*:

Verificatie*
Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.


Inlogbutton MGN

 

 

 

 

Spoedgevallen

Bij levensbedreigende situaties 112 bellen!

Voor overige spoedgevallen

belt u, 076 5149327 Optie 1

Praktijkinformatie

Medisch Centrum Magnolia Huisartsenpraktijk Baban

Magnoliastraat 75

4814 CN Breda

Telefoon: 076 514 93 27

Fax: 076 5145505

Spoedlijn: 076 514 93 27 Optie 1

info@mcmagnolia.nl

www.mcmagnolia.nl